Play Railway Bridge game on Android device.

ปืนลม.avi

Description:

แหกตาอ่าน ปืนกระบอก นี้ ผม ขายไป นาน เเล้ว 3ปี ที่ แล้ว นาน พอ ๆ กับ คลิบ นั่น แหละ ปืนกระบอกนี้ มันไม่ค่อย ดี หรอกมันเก่าแล้ว เอา ลง ให้ดู งานไทย เฉย ๆ เเค่นั้น ตอนยิงมี 4คลิป นะครับ โตกาเรฟ http://www.youtube.com/watch?v=zNrFlEIjnOw&feature=youtu.be ทดสอบ .380 Makarov http://www.youtube.com/watch?v=5l9TMj8Ppts .38 super Tokarev http://www.youtube.com/watch?v=S9D8B6S8GR8 .38หักลำ งานไทย 3นัดซ้อน http://www.youtube.com/watch?v=Tec7tVe1jC8 โพสไว้ใหดูเล่น ๆ นะครับ ไม่ชอบ ก็ มาเกรียนเเถวนี้ ครับ, พูดภาษาคน หวัง ว่าคงรู้เรื่อง เพราะผมไม่ได้บังคับคุณ ตอนที่คุณเอาเมาส์มาคลิกวีดีโอ